Weetwateitjes

Oorlog is geruzie maar dan in het groot bij ruzie heb je pijn van oorlog ga je dood. Watoetje en Watatje, die kijken met hun naïeve en eigenzinnige manier naar de natuur. Ze vertellen over twee bosreuzen, Boomreus en Mosreus, die heel het bos meesleuren in hun infantiel gekibbel zodat een ware oorlog losbreekt. Een parodie op de politieke machtsspelletjes die dikwijls aan de oorsprong liggen van een echte oorlog. Iedereen is begonnen maar niemand heeft het ooit gedaan niemand is gewonnen iedereen is onderuit gegaan.

De vertelling gaat door in een park of bos. We wandelen naar de 4 verschillende vertelplekken waar telkens ongeveer 12 minuten wordt verteld. Het verhaal wordt gebracht door Kathleen Van der Velde (De verhalenkat) en Jan De Maeyer (Meneer Zee).

Doelgroep: 
4 - 10 jarigen
Duur: 
90 minuten
Thema: 
ruzie, oorlog en natuurbeleving
Muziek: 
Jan De Maeyer

'Feest - Geluk voor kinderen 3'

Dit eitje wordt momenteel voorzichtig en met veel zorg uitgebroed. Vanaf februari 2019 zal het vogeltje klaar zijn om uit te vliegen en kan het 'Feest' op jouw school, bibliotheek of festival beginnen. Ik verklap alvast dat Nicolas Mortelmans, sitarspeler en multi-instrumentalist, de Kat vleugels zal geven tijdens deze voorstelling. 
'Feest - Geluk voor Kinderen 3' naar het boek van Leo Bormans is gebouwd op de tien pijlers van hoopvol en toekomstgericht denken. Een beetje zoals je uitkijkt naar een feestje. Stap voor stap hoopvol naar de toekomst leren kijken dankzij de tien pijlers van hoopvol gedrag, zoals ze te vinden zijn in The World Book of Hope.